Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC