Thành phố Hòa Bình chỉnh trang đô thị chào đón năm mới 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC