Khôi phục, khai trương Phòng Truyền thống Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 60 năm xuất bản số đầu

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC