Vận động, thu hồi súng săn tự chế ở huyện Đà Bắc: Khi già làng vào cuộc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC