Xử lý nghiêm hành vi chở quá tải trọng, phương tiện quá niên hạn sử dụng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC