Xã Hưng Thi: Xử lý tốt đơn thư, giảm khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC