Khiếu nại của 31 hộ dân khu Thủy Sản không có căn cứ để xem xét

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC