Giải quyết tình trạng họp chợ lấn đường tại chợ Dạnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC