Xã Xuất Hóa: Đảm bảo an toàn cháy, nổ đối với khu dân cư và hộ gia đình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC