Huyện Lạc Sơn: Gắn trách nhiệm công tác phòng ngừa cháy nổ đến hộ gia đình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC