Báo động tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke để sử dụng ma túy

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC