Huyện Lạc Thuỷ: Làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC