Huyện Yên Thủy diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC