Tân Lạc thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC