Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đà Bắc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC