Người dân thành phố Hòa Bình quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC