Kết thúc cách ly tập trung 80 công dân tại Trường Quân sự tỉnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC