Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC