Huyện Đà Bắc: Chủ động đẩy lùi bệnh lao

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC