Ngành Y tế cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC