Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Hòa Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC