Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC