Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC