Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại huyện Yên Thủy

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC