Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC