Phòng, chống dịch trong tình hình mới: Thực hiện nghiêm thông điệp "5K + vắc xin + xét nghiệm + ý thức người dân"

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC