Tăng cường quản lý thuốc và vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC