Hành trình thoát nghèo vùng khó: Bài 1 - Ở "vùng lõi nghèo” Đà Bắc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC