Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC