UBND tỉnh quyết định tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi tại vùng hạ lưu sông Đà

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC