Ngày làm việc thứ nhất - Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC