Thông qua 16 Nghị quyết quan trọng về chế độ, chính sách và tăng cường quản lý các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC