UBND tỉnh đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC