Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC