Tỉnh Hòa Bình nêu cao tinh thần “ bốn tại chỗ” ứng phó với trượt sạt, lũ ống, lũ quét

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC