Đồng bộ, quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC