Nhiệm vụ cấp bách là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC