UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - QSĐP năm 2018

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC