Thành phố Hòa Bình đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC