Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020: Mạnh dạn đột phá, tìm giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu đặt ra

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC