Nghe các báo cáo và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC