“Siết chặt” quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC