Huyện Lạc Thủy tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án ngoài ngân sách

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC