Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Giáo xứ Đồng Danh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC