Hệ lụy từ các điểm kinh doanh cát, sỏi dọc bờ sông Đà thuộc phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC