Đón, cách ly 80 công dân Việt Nam trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC