Thành phố Hòa Bình - nhìn lại 4 ngày thực hiện cách ly xã hội

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC