Cần chấn chỉnh ý thức của một số người dân trong thực hiện Chỉ thị số 16

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC