Dỡ bỏ toàn bộ giãn cách hành khách nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng dịch

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC