Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Mai Châu và Tân Lạc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC